top of page

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring zet de privacy praktijken van “Gitta’s Art Studio” met betrekking tot de website uiteen (hierna: de ‘Privacyverklaring’).
Aangezien wij er ons toe verbinden om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, zullen wij in deze Privacyverklaring uitleggen
hoe wij uw persoonsgegevens zullen behandelen en dit in overeenstemming met de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en geüpdatet, en in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG zodra die in werking treedt (hierna de ‘Privacy Wet’).
Deze Privacyverklaring laat ons toe om open en transparant te zijn zodat u betekenisvolle keuzes kunt maken met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens.

 

Onze Privacyverklaring verduidelijkt:

 • Welke persoonsgegevens worden verzameld

 • Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en met wie deze kunnen worden gedeeld

 • Uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie

 

Uw persoonsgegevens zullen worden verzameld en verwerkt door “Gitta’s Art Studio”.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan onze Privacyverklaring. De meest recente versie van onze Privacyverklaring zal steeds beschikbaar zijn op onze Website. Deze Privacyverklaring werd voor het laatst op 25 mei 2018 herzien en geüpdatet.

Door onze Website te gebruiken, geeft u ons de toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen voor de in deze Privacyverklaring aangegeven doeleinden.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

 • Persoonsgegevens die u ons geeft: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer wanneer u deze gegevens invult in het contactformulier en alle bijkomende informatie naar aanleiding van het aankopen van diensten.

 • Persoonsgegevens die wij ontvangen door uw gebruik van onze website of diensten:

  • Login-informatie: wij bewaren sommige gegevens in serverlogs zoals, maar niet beperkt tot:

   • Internet Protocol-adres;

   • Browserinformatie;

   • De externe website die u doorstuurde;

   • De pagina’s die u bezocht op onze Website;

   • Het tijdstip en de datum van iedere pagina die u bezocht;

   • Details over hoe u onze diensten gebruikt.

  • Apparaatinformatie: we kunnen apparaatspecifieke gegevens verzamelen bv. serienummer, hardwaretype, versie etc.

  • Lokale opslag: met gebruik van browser-webopslag, applicatiegegevenscaches en andere mechanismen op uw apparaat kunnen wij gegevens verzamelen en opslaan (met inbegrip van persoonsgegevens)

  • Cookies: wij gebruiken cookies om onze bezoekers te identificeren, om aangepaste voorkeursinstellingen te onthouden (bv. taal), …
    

 

HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten aan te bieden, te onderhouden, te beschermen, te promoten en te verbeteren en om nieuwe te ontwikkelen. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • Met u te communiceren, met name door feedback te geven over vragen die u stelde via het contactformulier en om te antwoorden op uw sollicitaties;

 • het gebruik van onze diensten aan u te promoten op de website.

 

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel delen:

 • Met uw toestemming: Wij zullen uw persoonsgegevens enkel met uw toestemming met andere vennootschappen delen – te onderscheiden van Gitta’s Art Studio.
  Houd er rekening mee dat de sociale media-aanbieder uw persoonsgegevens kan verzamelen, indien u op een sociale mediaknop drukt.
  In dat geval zal de Privacyverklaring van die aanbieder van toepassing zijn.

 • Om juridische redenen: Wij kunnen uw persoonsgegevens delen om te voldoen aan eender welke van toepassing zijnde wet of regulering of om tegemoet te komen aan een bevel van een bevoegd toezichthoudend orgaan.

 • Met entiteiten die persoonsgegevens voor ons verwerken: deze entiteiten mogen de persoonsgegevens enkel verwerken op onze instructie en om de doeleinden die noodzakelijk zijn om het doel van de verwerking te verwezenlijken. Deze entiteiten zijn evenzeer gebonden door de Privacy Wet.

 

UW RECHTEN

U kunt ons vragen om u kosteloos over te maken:

 • alle persoonsgegevens die wij over u bijhouden;

 • verdere informatie over het doel van het verzamelen van uw persoonsgegevens;

 • bijkomende informatie over de ontvangers van uw persoonsgegevens of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens.

 

U heeft het recht om kosteloos een kopie van alle relevante in verwerking zijnde persoonsgegevens in een verstaanbare vorm te ontvangen.

Alle incorrecte, irrelevante en onvolledige persoonsgegevens alsook alle persoonsgegevens die uw fundamentele rechten schenden, zullen op verzoek kosteloos worden verwijderd of gerectificeerd.

U kunt ons opdragen om uw persoonsgegevens niet te verwerken of u kunt kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens
(voor zover u een dwingende en gerechtvaardigde reden kunt voorleggen).

Wij zullen in geen geval persoonsgegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of persoonsgegevens over gezondheid of iemands seksueel leven verwerken. 

CONTACTGEGEVENS

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens wenst in te dienen of indien u een bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ons een e-mail sturen via gittasartstudio@outlook.be
Wij zullen u zo snel als redelijkerwijs mogelijk de relevante informatie of het relevante antwoord overmaken, maar in geen geval later dan 30 dagen na de ontvangst van het verzoek indien het een verzoek tot inzage betreft en 30 dagen na het indienen van een bezwaar tegen het verwerken of een verzoek tot aanpassing of wissing.

COOKIE POLICY

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine databestanden waarmee een website aan uw browser vraagt om die op uw computer of mobiel apparaat te bewaren wanneer u de website of bepaalde pagina’s bezoekt. De cookies laten de website toe om uw acties of voorkeuren na verloop van tijd te ‘onthouden’.
De meeste browsers aanvaarden cookies, maar gebruikers kunnen hun browsers zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of verwijderd telkens wanneer gewenst.

Cookies bevatten gewoonlijk de naam van de website waar het cookie vandaan komt, hoe lang het cookie op uw apparaat zal blijven, en een waarde, wat meestal een willekeurig gegeneerd uniek nummer is.

Sommige cookies zullen worden verwijderd zodra u de website verlaat (de zogenaamde ‘sessiecookies’), andere cookies zullen op uw computer of mobiel apparaat bewaard blijven en zullen ons helpen om u te identificeren als een bezoeker van onze website (de zogenaamde ‘permanente cookies’).

 

WAAROM GEBRUIKEN WIJ COOKIES?

Op onze website worden cookies voor diverse doeleinden gebruikt.

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring op de Website te verbeteren en om uw surfgedrag in kaart te brengen
(bv. de pagina’s die u heeft bezocht en de tijd die u op die pagina doorbracht).
Cookies maken onze Website gebruiksvriendelijker en staan ons toe om onze Website beter af te stemmen op uw interesses en behoeften.
Cookies worden ook gebruikt om de snelheid van uw toekomstige activiteiten en ervaringen op de website op te drijven.
Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies om uw taalvoorkeuren te onthouden.

Wij gebruiken ook cookies om op anonieme wijze samengevoegde statistieken te verzamelen die ons toelaten om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en hoe wij onze diensten kunnen verbeteren.

 

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ?

Wij gebruiken first party cookies en third party cookies. First party cookies zijn cookies die door de Website zelf worden gecreëerd.
Deze cookies worden gebruikt om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Third party cookies zijn cookies die gecreëerd zijn door andere partijen (en dus niet door de Website). Third party cookies op onze Website zijn Facebook, Twitter, LinkedIn en Google Analytics.
Google Analytics is Google’s analytische tool die ons helpt te begrijpen hoe u met onze Website omgaat.
De tool kan een reeks cookies gebruiken om informatie te verzamelen en om gebruikersstatistieken over de Website te rapporteren zonder individuele bezoekers aan Google persoonlijk kenbaar te maken. Het voornaamste cookie dat door Google Analytics wordt gebruikt, is het ‘___ga’ cookie.

Er kan een verder onderscheid gemaakt worden tussen de volgende types cookies:

 • Noodzakelijke cookies: Deze zijn noodzakelijk voor de werking van onze Website. Deze omvatten bijvoorbeeld cookies die het u mogelijk maken om in te loggen.

 • Analytische cookies/prestatiecookies: Deze cookies laten ons toe om ons webverkeer te analyseren, het aantal gebruikers van onze Website te bekijken en te zien hoe bezoekers op onze Website navigeren.

 • Functionele cookies: Deze cookies ‘onthouden’ de keuzes die u maakte op onze Website (bv. taalvoorkeur), wat de Website gebruikersvriendelijker maakt en de gebruikerservaring bevordert.

 • Gerichte cookies: Deze tonen ons de pagina’s die u heeft bezocht en de links die u heeft gevolgd zodat de advertenties meer op uw interesses kunnen worden afgestemd.

 

Hoe kan u cookies beheren of verwijderen?

U kan op ieder moment cookies beheren of verwijderen via de instellingen van uw internetbrowser, wat u toelaat bepaalde of alle cookies te blokkeren. Het uitschakelen van cookies zal de diensten die wij kunnen aanbieden beperken en kan uw gebruikerservaring beïnvloeden. Het verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat u handmatig uw voorkeuren moet aanpassen telkens wanneer u onze Website bezoekt. Ga voor meer informatie over het beheren en/of verwijderen van cookies naar de pagina die relevant is voor uw browser.

Deze cookie policy heeft uitsluitend betrekking op deze website. Meest recente update: 25 april 2018.

bottom of page